Medicinska fakulteta


Medicinska fakulteta

Naročnik:

UL Medicinska fakulteta

Kaj smo oblikovali:

• logotip dogodka
• brošura
• plakati
• spletni oglasi
• promocijski material

Opis projekta:

Za Medicinsko fakulteto smo zasnovali grafično podobo dogodka z naslovom Srečanje študentov UL MF z ministrom za zdravje. Naročnik je želel, da podoba vzbuja občutke odgovornosti, resnosti in optimizma

Oblikovanje logotipa dogodka

Simbol je sestavljen iz abstraktnih ikon molekul, ki nakazujejo na zdravstveno tematiko, hkrati pa ponazarjajo povezovanje med različnimi ciljnimi skupinami in interakcije med njimi.
Razberemo lahko več pomenov: sodelovanje, dogajanje, srečanje, spreminjanje, prilagajanje, rast.
Ikone skupaj tvorijo celoto, ki dobrega opazovalca lahko spominja na profil človeka ter asociira na problematiko bega možganov.Oblikovanje brošure

Skladno s celostno podobo dogodka smo oblikovali brošuro z naslovom Poročilo o anketi študentov medicine o slovenskem zdravstvenem sistemu in družinski medicini.


Oblikovanje plakatov in promocijskega materiala

Zasnovali smo tudi vse potrebne elemente v tiskani in digitalni obliki, ki dogodek predstavljajo širši javnosti.