One’s Level Best


One's Level Best

Naročnik:

Gregor Šilec, s.p.

Kaj smo oblikovali:

• logotip, CGP
• poslovne tiskovine

Opis projekta:

Za blagovno znamko One's Level Best smo oblikovali celostno grafično podobo. Naročnik je želel, da podoba vzbuja občutke resnosti a hkrati igrivosti.
''Bistvo vsega je sprememba sebe. Rezultati izvirajo iz posameznikovih želja in volje narediti spremembo.''

Oblikovanje logotipa dogodka

Izhodišče za zasnovo simbola je krog, ki pa je prekinjen. Prekinjene krožnice imajo skupno središče, kar predstavlja trdno osnovo in temelj rasti.

Simbol lahko predstavlja:
- različne stopnje rasti
- korake k napredku
- napredek po nivojih
- težnjo k celovitosti
- konstantno rast
- posamezne elemente, ki se med seboj sestavljajo, dopolnjujejo
- delce, ki iščejo svoje mesto in ga z rastjo najdejo (polna črta).Oblikovanje vizitke

Skladno s celostno podobo dogodka smo oblikovali dvostransko vizitko, ki je jasna in berljiva, hkrati pa pritegne pozornost.


Oblikovanje dopisnega lista

Zasnovali smo tudi dopisni list, kjer se transparentni simbol pojavlja v ozadju in s tem popestri podlago.